Điều kiện kinh doanh bất động sản vào năm 2023 như thế nào? Các đối tượng nào không bắt buộc thành lập doanh nghiệp khi kinh doanh bất động sản? Những vấn đề này sẽ được Phanrang Land giải đáp rõ ràng trong bài viết dưới đây.

Kinh doanh bất động sản theo quy định
Kinh doanh bất động sản theo quy định

I. Điều kiện kinh doanh bất động sản 2023

* Tổ chức và cá nhân kinh doanh bất động sản cần tuân thủ các điều kiện sau đây:

 1. Thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, với ngành nghề kinh doanh bất động sản.
 2. Công khai thông tin về doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), và trên sàn giao dịch bất động sản (đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản), bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc và tên người đại diện theo pháp luật.
 3. Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản khi đưa bất động sản vào kinh doanh.
 4. Công khai thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có).
 5. Công khai thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê, mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh. Cập nhật thông tin đã công khai kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.
 1. Chỉ các tổ chức và cá nhân kinh doanh bất động sản đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 9 và Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản mới được phép kinh doanh bất động sản.

* Trong trường hợp được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật thì:

– Các nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về vốn chủ sở hữu. Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư, và đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên, vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư.

– Khi thực hiện kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư dự án phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này (điều kiện tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có vốn chủ sở hữu như đã nêu ở trên).

– Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động trong năm hoặc năm trước đó.

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập, vốn chủ sở hữu được xác định theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

– Nghị định 02/2022/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01.3.2022 và chính thức thay thế Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

Bất động sản là gì?
Bất động sản là gì?

II. 6 đối tượng không bắt buộc thành lập doanh nghiệp khi kinh doanh bất động sản

Theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP, khi kinh doanh bất động sản, có 06 đối tượng không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp, bao gồm:

 1. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định của pháp luật.
 2. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật.
 3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.
 6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Những đối tượng trên chỉ được miễn khỏi việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong trường hợp bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên.

Trên đây là các điều kiện kinh doanh bất động sản năm 2023 được phanrangland cập nhật. Để biết chi tiết hơn về các loại đất nền tại Phan Rang – Ninh Thuận, bạn có thể liên hệ trực tiếp website phanrangland.com hoặc hotline 0586 366 669 để được tư vấn trực tiếp và đầy đủ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

So sánh
Sắp xong, chọn thêm một tin đăng nữa để so sánh!