Chính sách bảo mật

Được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, Phan Rang Land đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các bên liên quan.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Phan Rang Land luôn tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Đồng thời cam kết kiểm soát và bảo mật thông tin khách hàng cao nhất. Tất cả  các thông tin trên hệ thống của Phan Rang Land sẽ được quản lý chặt chẽ. 

Trong trường hợp bạn muốn hạn chế sử dụng thông tin đó, chúng tôi sẽ áp dụng chính sách bảo mật để giúp bạn bảo mật thông tin cá nhân tuyệt đối. 

Chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian, nhưng chúng tôi cam kết sẽ luôn tuân thủ mọi điều khoản của chính sách này khi thực hiện việc thu thập thông tin của các bạn. Nếu có bất kỳ thay đổi gì về chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo chi tiết trên trang Phan Rang Land hoặc gửi thông báo đến bạn trong thời gian sớm nhất thông qua những phương thức thích hợp.

Thông tin chúng tôi thu thập 

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho quý khách hàng. Các loại thông tin chúng tôi thu thập gồm:

Thông tin cá nhân: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn có nhu cầu mua/bán/ký gửi hoặc thuê/cho thuê bất động sản trên hệ thống. Phan Rang Land sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản sử dụng trên website như: Họ và tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email …

Lưu ý, khách hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ trên website của chúng tôi dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thông tin tổng hợp: Chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu thông tin thông qua việc bạn sử dụng trang Phan Rang Land hoặc các dịch vụ của Phan Rang Land trong trường hợp thông tin cá nhân bị gỡ bỏ.

Mục đích sử dụng thông tin 

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối với bên thứ 3 là các khách hàng khi thuê/mua bất động sản hay các nhà môi giới, tạo sự minh bạch trong hợp tác làm ăn, thúc đẩy liên liên kết giữa các đối tác mua và bán, thuê và cho thuê.

Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin, báo cáo tình hình hữu ích về bất động sản mà bạn có thể quan tâm đúng, thông qua dữ liệu tìm kiếm bạn sử dụng trên website Phan Rang Land. 

Xin ý kiến phản hồi hoặc nhận xét của các bạn về dịch vụ của chúng tôi. 

Chúng tôi bảo mật thông tin của bạn như thế nào?

Phan Rang Land xác định việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi quy định nghiêm ngặt các việc như: lưu giữ, truy cập hay thông báo các thông tin của khách hàng. Thời gian lưu trữ thông tin trên hệ thống là không có giới hạn. Ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Ban quản trị.

Những người nào được phép chia sẻ thông tin của khách hàng: Chỉ có ban quản trị của Phan Rang Land mới được tiếp cận những thông tin này. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn trong một số trường hợp nhất định như: hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra, thống kê thị trường hay các mục đích xã hội, phi kinh tế khác.

Chúng tôi không bán, hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thương mại. Phan Rang Land cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi để thu thập được cho bên thứ 3.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự tiết lộ trái phép của cá nhân hoặc các thông tin khác gây ra bởi bên thứ 3.

Nếu các bạn đồng ý thực hiện giao dịch bán hoặc cho thuê tài sản với những cá nhân khác thông qua trang Phan Rang Land, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn tới bên còn lại để tạo điều kiện cho việc mua/bán hoặc thuê/cho thuê diễn ra thuận lợi.

Quyền lợi của khách hàng

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Hoặc yêu cầu Phan Rang Land thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc khóa/ xóa tài khoản cá nhân vĩnh viễn bằng cách gửi mail theo địa chỉ: hotro@phanrangland.com 

Khi nhận thấy thông tin của mình bị tiết lộ cho bên thứ 3, khách hàng có quyền khiếu nại và phản hồi về việc này đến Phan Rang Land. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận thông tin. Nếu thông tin phản hồi đúng, chúng tôi có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Trường hợp mua lại & sáp nhập công ty 

Trong trường hợp Phan Rang Land được mua lại và sáp nhập với công ty khác, những dữ liệu, thông tin mà chúng tôi thu thập được có thể chia sẻ và chuyển lại với đơn vị tư vấn hoặc chủ doanh nghiệp cùng đơn vị tư vấn mới.

Chấp thuận

Bằng cách gửi những thông tin của mình, các bạn đã chấp thuận với chúng tôi về cách sử dụng các thông tin đó như quy định trong chính sách bảo mật. 

Với tốc độ lan truyền của Internet, thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được lan truyền mà không có sự bảo vệ bởi pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện để đảm bảo sự an toàn thông tin của bạn.

Trong trường hợp hệ thống bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người dùng, Ban Quản trị website của Phan Rang Land sẽ gửi email thông báo tới các thành viên và liên hệ với đơn vị lưu trữ thông tin, báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24h khi phát hiện sự cố.

Liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng đón nhận ý kiến đóng góp của các bạn về website cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu các bạn có nhu cầu liên hệ đặt câu hỏi hoặc góp ý liên quan đến Chính sách bảo mật này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: hotro@phanrangland.com