Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website Phanrangland.com như:

+ Họ và Tên

+ Số Điện Thoại Liên Hệ

+ Email Liên Hệ

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi thu nhập thông tin khách hàng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Website Phanrangland.com sử dụng thông tin của Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Phanrangland
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng;
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng tại Phanrangland;
  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng

– Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website Phanrangland.com
  • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
  • Công ty nghiên cứu thị trường
  • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng
  • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH PHAN RANG LAND

 • Trụ sở chính  141 Yên Ninh, phường Mỹ Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
 • Tel – Fax         (+84)  978 339 328
 • Website           phanrangland.com
 • Email               hotro@phanrangland.com

6. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website Phanrangland.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Phanrangland sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:
i) Qua email: hotro@phanrangland.com
ii) Qua điện thoại: 0978 339 328

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website Phanrangland.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website Phanrangland.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng được biết về vụ việc.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Phanrangland.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại 

– Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email: hotro@phanrangland.comhoặc gọi điện thoại tới số 0978 339 328 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

 • – Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập, sửa chữa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
 • – Bạn có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình, yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên nào khác.
 • – Nếu chúng tôi đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, thì bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào mà chúng tôi đã tiến hành trước đó, cũng không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được tiến hành dựa trên các cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.

– Lưu ý rằng trình ghi khóa, phần mềm độc hại và các thiết bị giám sát khác đang theo dõi máy tính của bạn và các ứng dụng này có thể nắm bắt thông tin của bạn khi bạn đăng nhập vào hệ thống Phanrangland. Do đó, hãy để mắt đến các tiện ích như vậy, đặc biệt là trên các máy tính công cộng. Hơn nữa, bất cứ khi nào bạn không tích cực sử dụng một dịch vụ, bạn phải luôn đăng xuất khỏi nó.

Thông Tin Liên Hệ

Mọi câu hỏi, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật này vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua địa chỉ Email: hotro@phanrangland.com