Chính Sách Cộng Tác Viên

1. Làm thế nào để trở thành cộng tác viên của Phan Rang Land

– Là công dân Việt Nam, có đủ khả năng lao động và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật.

– Năng động, nhiệt tình, trung thực.

– Có khả năng giao tiếp tốt.

– Yêu thích kinh doanh bất động sản (BĐS).

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, có khả năng thực hiện công việc được yêu cầu.

– Có hiểu biết về luật đất đai.

– Ưu tiên những người có chứng chỉ hành nghề môi giới.

2. Quy định khi trở thành cộng tác viên

– Không tư vấn sai sự thật.

– Không có thái độ khiếm nhã với khách hàng và gây ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty Phan Rang Land.

3. Hình thức và thời hạn hợp đồng của cộng tác viên

– Theo yêu cầu công việc: các loại hợp đồng đều xác định thời hạn.

– Theo tính chất công việc: Với các cộng tác viên (CTV) đảm nhận các công việc có tính chất tư vấn không lượng hóa được thời gian sẽ sử dụng phương thức mời đăng ký, trao đổi thỏa thuận và chúng tôi sẽ lập danh sách để Giám đốc phê duyệt.

4. Chế độ cộng tác viên

Hoa hồng: 1% đến 1,5% cho 1 sản phẩm. Tùy theo giá trị của dự án, sản phẩm được bán ra.

Thưởng khi đạt KPI: Thỏa thuận

5. Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên

5.1. Quyền lợi của Cộng tác viên

– Được tham gia các khóa đào tạo miễn phí với những bạn chưa có kỹ năng chuyên sâu về BĐS.

– Được hưởng % hoa hồng khi giao dịch thành công.

– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. 

– Được thử thách bản thân thông qua việc hoàn thành các chỉ tiêu công việc được giao.

– Được hưởng lương thưởng khi đạt KPI theo từng chương trình tháng/quý/năm.

– Thời gian là việc linh hoạt.

Áp dụng chế độ thưởng nóng, top sale theo tháng, quý, năm.

5.2. Nghĩa vụ của CTV

– CTV có nghĩa vụ hoàn thiện các công việc, nhiệm vụ như đã cam kết trong hợp đồng.

– Tuân thủ các Quy định về bảo mật thông tin liên quan đến Dự án và các hoạt động kinh doanh của Phan Rang Land theo quy định trong hợp đồng CTV và các quy định bảo mật khác do chúng tôi ban hành theo từng thời điểm.

– Bồi thường vi phạm vật chất theo nội quy, quy định, Quy chế hoạt động của công ty chúng tôi.

– Thực hiện các yêu cầu khác khi được đề nghị và trong phạm vi, khả năng đáp ứng của CTV.

– Thực hiện các yêu cầu khác khi được đề nghị và trong phạm vi, khả năng đáp ứng của CTV.

– CTV phải báo cáo, giải trình các kết quả thực hiện công việc làm cơ sở cho việc thanh toán thù lao hàng tháng, quý, năm.

– Duy trì và có mối quan hệ thường xuyên với khách hàng.

6. Chấm dứt quyền cộng tác viên

CTV viên của Phan Rang Land sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Khi vi phạm các điều khoản chính sách của công ty khi gây ra hậu quả ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng, quyền lợi, hình ảnh của Công ty, hoặc cố tình vi phạm nhiều lần, không hợp tác với Công ty mặc dù Công ty đã nhắc nhở nhưng không rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa sai.

– Khi CTV không có doanh thu trong 5 tháng liên tiếp.

– Khi CTV chủ động đề nghị ngừng tham gia các dự án, chương trình của Phan Rang Land.

– Khi cá nhân không còn đủ các điều kiện đăng ký làm CTV theo quy định, ví dụ như cá nhân vi phạm pháp luật và đang phải chịu hình phạt của pháp luật.

– Khi Phan Rang Land quyết định ngừng hợp tác với toàn bộ chương trình CTV. Và Khi chấm dứt quyền, CTV sẽ được nhận toàn bộ số thu nhập hiện còn lại chưa được thanh toán.

7. Quyền và trách nhiệm của Phan Rang Land

7.1. Quyền của Phan Rang Land

– Yêu cầu CTV hoàn thành đầy đủ công việc đã cam kết trong hợp đồng CTV.

– Chúng tôi có quyền xem xét và đánh giá kết quả hoàn thành công việc thực tế của bạn như đã cam kết trong hợp đồng CTV để thưởng, điều chỉnh thù lao. Hoặc đơn phương chấm dứt thanh lý hoặc gia hạn hợp đồng với CTV.

– Yêu cầu CTV báo cáo tiến độ công việc, nhiệm vụ theo cam kết.

– Được quyền kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức thực hiện công việc của CTV.

7.2. Trách nhiệm của PR Land

– Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có trong hợp đồng CTV.

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho CTV theo nội dung đã thỏa thuận.

– Hỗ trợ về nhân sự, các tiện ích làm việc để hoàn thành công việc, nhiệm vụ như đã cam kết trong hợp đồng CTV như thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, bàn ghế, trang thiết bị khách được sử dụng theo quy định.

– Tiếp nhận và quản lý thông tin khách hàng giới thiệu từ CTV, tiến hành mọi công việc còn lại như hồ sơ, vấn đề pháp lý… để hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng (hoặc thủ tục đăng ký dịch vụ) và ghi nhận doanh thu cho CTV.

– Phan Rang Land sẽ trực tiếp làm thủ tục hợp đồng với khách hàng trong trường hợp CTV không có điều kiện để thay mặt công ty làm thủ tục hợp đồng với khách hàng.

– Cung cấp công cụ phần mềm quản lý tích hợp trên WEbsite để CTV quản lý được thông tin thu thập trong tài khoản của mình.

– Cấp thẻ CTV sau khi đã ký kết hợp đồng CTV cho CTV để phục vụ hoạt động giao tiếp với khách hàng trong quá trình thực hiện công việc.

8. Chấp nhận điều khoản của chính sách

Phan Rang Land có thể cập nhật chính sách này theo quyết định theo từng thời điểm. và chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo những nội dung mới được cập nhật đến với tất cả các bạn CTV của công ty.

Nếu bạn đồng ý đăng ký tham gia làm cộng tác viên có nghĩa bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo nội dung chính sách này, hoặc nội dung được cập nhật trong tương lai (nếu có). Bạn cũng có thể ngừng việc làm CTV bất kỳ thời điểm nếu nào bạn muốn.